31.10.17 שיחה בארבע עיניים עם ח"כ בוז’י הרצוג

30.1.18 סדר ט"ו בשבט בשיתוף הקתדרה במתנ"ס