חינוך חברתי וערכי מקדם את ההתפתחות המוסרית והחברתית של התלמידים. בטווח הקצר הוא חותר לכונן חברת נעורים המאפשרת התנסות במצבי חיים ‘כאן ועכשיו’, ובטווח הארוך הוא מבקש להכין את התלמידים להיות אזרחים פעילים ומעורבים בחברה בעתיד.

החינוך החברתי אף מסייע למתבגרים לברר את זהותם האישית והחברתית, לבחון את סולם הערכים שלהם ולחזק את תחושת השייכות לכיתה, לבית הספר, לחברה ולמדינה. בית הספר החקלאי ברנקו וייס רואה חשיבות רבה בגיבוש תחושת המחויבות לפעולה אישית וקבוצתית למען הקהילה בקרב תלמידיו.
תכנית עשירה ומגוונת המתאימה לתלמידים הבוגרים ובה בין השאר: פעילות הכנה לצה”ל, קבלת תעודת זהות, פעילות מעורבות חברתית, נבחרות ספורט, יזמים צעירים, שיח ושיג – תכנית דיבייט, שגרירים צעירים. מועצת תלמידים מפעילה ומובילה מערך רחב של פעילויות שכבתיות ובית ספריות.

תכנית מעורבות חברתית

כחלק מחובת הזכאות לתעודת בגרות, התלמידים מחויבים לקחת חלק בפעילויות:

שכבת י‘- 60 שעות אישיות ו- 30 שעות קבוצתיות.

שכבת י“א- 30 שעות אישיות ו-30 שעות קבוצתיות.

שכבת י"ב- 30 שעות אישיות.

התלמידים, בסיוע הצוות החינוכי ורכזת מעורבות חברתית, מופנים לגופים שונים בקהילה. דוגמא למקומות אפשריים להתנדבות: נוער למען ניצולי שואה, מד“א, משצי“ם, מתנ“ס, תנועות הנוער, אור ירוק, מרכזי למידה, עזרה בגני ילדים ועוד.

 

גלית דגן- רכזת חינוך חברתי שש שנתי

כניסה למערכת