[av_one_half first min_height=" vertical_alignment=" space=" custom_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border_color=" radius='0px' background_color=" src=" background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation=" mobile_display="]

[av_image src='http://haklai.school/wp-content/uploads/2017/12/שקופית3-300×169.jpg' attachment='5782' attachment_size='medium' align='center' styling=" hover=" link=" target=" caption=" font_size=" appearance=" overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class="][/av_image]

[/av_one_half][av_one_half min_height=" vertical_alignment=" space=" custom_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border_color=" radius='0px' background_color=" src=" background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation=" mobile_display="]

[av_textblock size=" font_color=" color=" custom_class="]
למידה עצמאית בכלים מקוונים

מהפכת הידע מתרחשת בצורה כה מהירה המחייבת שינוי בדרכי ההוראה. הילדים של היום מתמודדים עם אתגרים שונים מהדורות הקודמים משום שהם לא רק צריכים ללמוד ידע אלא גם צריכים להיות מסוגלים לפתח אסטרטגיות ללמידה לאורך כל החיים (Hannafin, 1997) בשנים האחרונות עולה הצורך לשינוי בחינוך מפרדיגמת החינוך המסורתי לפדגוגיה חדשנית יותר. מערכת החינוך נתפסת כארכאית בייחוד בשיטות ההוראה בהן ישנה זרימה חד כיוונית של מידע כך שמורים עלולים לדבר באופן מתמשך בכיתה ללא התייחסות לתגובות של התלמידים (Ottestad, 2010). הכלכלה החדשה מחייבת שכל התלמידים יהיו מוכנים לעולם התעסוקה לפי סטנדרטים של הישגיות, יכולות קוגניטיביות מורכבות, גמישות, סתגלנות ויכולות טכנולוגיות. לכך צריך להכשיר מורים בצורה מתאימה וליצור קהילות לומדות בבתי הספר (Lieberman & Miller, 2004). למידה עצמאית של תלמידים היא גישה רחבה להוראה שמדגישה את ההחלפה של ההרצאות בלמידה אקטיבית תוך אחריות של התלמיד על הלמידה וההתקדמות שלו. למידה זו בעלת יתרון על פני הלמידה המסורתית משום שהיא מציגה פעילויות מגוונות ואינטראקטיביות שמאפשרות הבנה עמוקה יותר ורכישת מיומנויות. הלמידה הזו מצמצמת את התלות של התלמיד במורה אך כמו כל סביבת לימודים התלמיד צריך הנחייה. למידה מהסוג הזה מתאימה יותר לשוק התעסוקה כיום (Nanney, 2004). אחת השיטות ללמידה עצמאית היא למידה אקטיבית בקבוצות עבודה. בבדיקה עולה כי כיתות שעבדו בשיטת הוראה של למידה עצמאית בקבוצות הגיעו להישגים גבוהים יותר והביעו שביעות רצון גבוהה יותר מהלמידה (Barraket, 2005).

מטרות הפרויקט:
1. ליצור ולגבש צוות היגוי לנושא למידה עצמאית וגיוון דרכי הוראה ולמידה בבית הספר.
2. להקנות לצוות ידע במגוון דרכי הוראה.
3. לבנות עם הצוות דגמי שיעורי במגוון דרכי הוראה המכוונות ללמידה עצמאית.
4. לקיים פיילוט בהוראה מגוונת שמעודדת למידה עצמאית של תלמידים.
5. לבנות מסמך עבודה לדרכי הוראה מגוונת ללמידה עצמאית לשנת הלימודים תשע"ט.
[/av_textblock]

[/av_one_half]

כניסה למערכת