אודות בית הספר

ביה"ס החקלאי ברנקו וייס פרדס חנה-כרכור נפרש על פני שטח רחב ידיים. שטחי משק ירוקים מקבלים את פניהם של התלמידים ומשרים על כל באי בית הספר אווירת שלווה ונחת. לבית הספר הפסטורלי בפרדס חנה יש גם סיפור היסטורי מפואר- התיכון הוקם בשנת 1934 כבית ספר של איכרים, במטרה לעודד את ההשכלה בקרב החקלאים. באותם ימים שימש בית הספר כפנימייה עבור ילדי חקלאים מכל הארץ.
מאז עברו שנים, ובית הספר שינה פניו מכפר נוער העוסק בחקלאות – לקרית חינוך המאפשרת הזדמנויות לאוכלוסיות השונות, אך המסורת של אהבת הטבע וההשכלה הונחלה לדורות.
המשפחתיות היא ערך ונורמה בביה"ס החקלאי ברנקו וייס פרדס חנה-כרכור- בבית הספר לומדים היום תלמידים, שסביהם והוריהם למדו בו בעצמם, יש מורים שהיו תלמידים, תלמידים בעבר שהיום מורים. המשפחתיות של בית הספר מורגשת בכל אירוע: צוות הגימלאים של התיכון מגיע לאירועים מיוחדים, מפגשי בוגרים מרגשים מתרחשים בין כותלי בית הספר ויום זיכרון מיוחד מציין בוגרים שנפלו. בית הספר משמר מסורות ותיקות כגון: תחרות ניווט בת 31 שנה, מסע רגלי של תלמידים בסוף התיכון, מירוץ הסובלנות ע"ש יצחק רבין ועוד.

אודות ברנקו וייס

מכון ברנקו וייס נוסד על ידי ד"ר ברנקו וייס בשיתוף משרד החינוך במטרה לעודד מוביליות חברתית על ידי קידום יכולות למידה ופיתוח חשיבה בקרב התלמידים והמורים. לתפיסתנו, חינוך אינו נמדד רק בהישגים לימודיים, אלא עיקרו במתן כלים להתפתחות אישית וליצירתיות, על מנת להקנות לכל תלמיד ותלמידה אפשרות למצות את יכולותיהם ולהביא להשתלבות מלאה ולמוביליות חברתית.

מכון ברנקו וייס משקיע חשיבה ומשאבים רבים בזיהוי ובפיתוח אסטרטגיות התערבות מוצלחות – בטיפוח מורים מפתחי חשיבה ושיח חינוכי מיטבי עם התלמידים, בקידום קהילות חושבות ובטיפוח מצוינות של תלמידים ומורים במערכת החינוך.

בעבודתנו החינוכית אנו מתמקדים בכמה נושאים מרכזיים ששילובם יחד יוצר, לתפיסתנו, חינוך הוליסטי הנותן מענה לממדים הלימודיים והחברתיים, הקוגניטיביים והרגשיים, של ילדים ומבוגרים. תפיסות אלה מיושמות הן בעבודתנו עם תלמידים מגיל יסודי ועד תעודת הבגרות, והן בעבודתנו עם צוותים חינוכיים. אותן תפיסות מיושמות גם באופן שבו אנו מכשירים את אנשינו לעבודה החינוכית המגוונת ולכן אנו רואים ערך מרכזי בהיותנו ארגון לומד.

כניסה למערכת